Cartells d’actes de Cullera Laica. (Detall de l’exposició “Cullera Laica: 10 anys amb el laïcisme i la llibertat de consciència. Seu de Cullera Laica, abril 2017).

Este és el tercer article d’una sèrie especial en què fem un breu recorregut temàtic pels 10 anys de vida de Cullera Laica. La sèrie segueix més o menys l’exposició que amb motiu del 10é aniversari de Cullera Laica es va inaugurar el passat 22 d’abril dins de les passades Festes Majors, a la seu de Cullera Laica. El primer article estava dedicat a la finalitat de l’Entitat; el segon, a les iniciatives plantejades; i este tercer, als actes realitzats.

Des de la seua fundació, Cullera Laica ha organitzat, participat o col·laborat en més de 50 actes públics; sobre laïcitat, educació, història, ciència… i en diferents formats: conferències, audiovisuals, exposicions, rutes… Pensem que el saldo per al poble de Cullera ha estat notablement positiu, encara que no sempre ha estat fàcil amb les dificultats trobades amb l’Ajuntament dels anteriors governs municipals. A continuació segueix una relació dels actes realitzats per Cullera Laica, ordenats cronològicament, amb indicació del lloc de Cullera i del mes i any en què es van celebrar. llegir mes

Actualment es denomina “Departamento Virgen del Castillo”

L’associació Cullera Laica ha sol‧licitat a l’Ajuntament de Cullera que l’espai actual del cementeri municipal de Cullera que constituïa l’antic cementeri civil, actualment enclavat dins del “Departamento Virgen del Castillo”, passe a denominar-se “Antic cementeri civil”.

En la petició es recorda la història del cementeri civil de Cullera, que es remunta a l’any 1900, quan mor l’advocat, propietari i polític cullerenc Agustí Costa Font. Lliurepensador declarat, l’Església catòlica va prohibir el seu soterrament al cementeri de “Cullera”, de manera que el seu germà va haver de comprar un terreny a la partida de El Cabeçol, junt al cementeri d’aleshores, a fi de donar-li sepultura digna. El terreny va ser oferit gratuïtament a l’Ajuntament per a la construcció d’un cementeri civil, és a dir: un lloc on pogueren ser dignament soterrades les persones rebutjades per l’Església Catòlica, des de lliurepensadors, maçons i fidels d’altres religions, fins xiquets de bolquers fills de pares catòlics que havien mort abans de ser batejats. L’Ajuntament, que per Llei estava obligat a disposar d’un lloc cercat per a casos com els citats i no en tenia, va acceptar la donació i va construir el cementeri civil.Amb el pas dels anys i la vinguda de distints règims polítics, el cementeri civil va anar patint tota una sèrie de canvis (unificació, separació, dilució…), fins acabar denominant-se el lloc que ocupava “Departamento Virgen del Castillo”, denominació que encara perdura.

Cullera Laica entén que eixa denominació constitueix, en primer lloc, un vel a la història del nostre poble; i en segon lloc, una absoluta falta de respecte cap a la memòria de les persones que hi van ser soterrades. llegir mes

Este és el segon article d’una sèrie especial en què fem un breu recorregut temàtic pels 10 anys de vida de Cullera Laica. La sèrie segueix més o menys l’exposició que amb motiu del 10é aniversari de Cullera Laica es va inaugurar el passat 22 d’abril dins de les passades Festes Majors, a la seu de Cullera Laica. El primer article estava dedicat a la finalitat de l’Entitat. Este segon, a les iniciatives plantejades.

Des de la seua fundació, Cullera Laica ha desenvolupat més de 30 iniciatives institucionals en benefici de la laïcitat, els valors cívics i la cultura laica,  amb implicacions potencials perdurables en el temps. Algunes, tramitades com a mocions pels partits polítics de Cullera aleshores en l’oposició, foren aprovades unànimement pel ple municipal. Amb tot, poc s’ha aconseguit. Inclús eixos acords municipals segueixen sense complir-se, alguns amb més de huit anys… A continuació segueix una relació no exhaustiva de les iniciatives institucionals de Cullera Laica, ordenades cronològicament, amb indicació de l’any en què es van plantejar per primera volta (entre parèntesi): llegir mes

A los colectivos laicistas y librepensadores

La Junta directiva de la asociación Cullera Laica, en reunión celebrada el pasado 17 de junio, aprobó proponer a los colectivos laicistas y librepensadores, especialmente a los de mayor ámbito de actuación, la creación de un registro de las supuestas entidades sobrenaturales (vírgenes, cristos, etc.), reconocidas oficialmente como patronos o patronas (de un pueblo, una corporación, etc.) y cuyo protectorado es refutado por la realidad (por saqueos, riadas, etc.).

Además de patronos y patronas oficiales, el registro también incluiría entidades sobrenaturales nominales poseedoras de cualquier otro reconocimiento oficial, como medallas, alcaldías perpetuas, etc., ―siempre con la correspondiente relación de hechos refutatorios.

El registro podría consistir en un listado alfabético de las supuestas entidades sobrenaturales con reconocimientos oficiales, estaría albergado en un servidor web y sería accesible para cualquier usuario de internet. Un formulario accesible permitiría que los internautas faciliten los datos de entidades no consignadas. Modelo registral: llegir mes

El senador Carles Mulet

La Junta directiva de l’associació Cullera Laica, en la seua reunió celebrada dissabte 17 de juny passat, va aprovar felicitar al senador territorial de Compromís, Carles Mulet Garcia, per la tasca que duu a terme al senat espanyol per a garantir i reivindicar l’aconfessionalitat constitucional de l’Estat espanyol i les seues institucions.

Entre les moltes iniciatives que ha mamprés per exigir l’aconfessionalitat, va presentar recentment dues preguntes escrites dirigides al Govern Central, en les quals es demanava explicació pel fenomen de les immatriculacions practicada per l’Església catòlica en els últims anys, que segons alguna font li haguera permès inscriure al seu nom de manera més que estranya més de 4500 immobles en tot el territori de l’Estat, algunes immatriculacions tan sonades com la Mesquita de Còrdova, amb una despesa de sol 30 euros. llegir mes

Este és el primer article d’una sèrie especial en què farem un breu recorregut temàtic pels 10 anys de vida de Cullera Laica. La sèrie segueix més o menys l’exposició que amb motiu del 10é aniversari de Cullera Laica es va inaugurar el passat 22 d’abril dins de les passades Festes Majors, a la seu de Cullera Laica. Este primer article està dedicat a la finalitat de l’Entitat.

Cullera Laica defensa la laïcitat, entesa com la independència de l’Estat de tota confessió religiosa. Per tant, el que defensem no té res a vore amb creences (ja siga religioses o irreligioses), sinó amb drets humans i principis democràtics, més concretament amb la llibertat de consciència. La llibertat de consciència ha sigut reconeguda com el fonament de totes les llibertats i requereix que l’àmbit públic, allò participat per tota la ciutadania, siga independent de tota confessió religiosa o antirreligiosa. Com diu André Comte-Sponville, “el laïcisme ens permet viure junts, a pesar de les nostres diferències d’opinió i de creença. Per això és bo. Per això és necessari. No és el contrari de religió. És, indissociablement, el contrari del clericalisme (que voldria sotmetre l’Estat a l’Església) i del totalitarisme (que pretendria sotmetre les esglésies a l’Estat)”. llegir mes

Un veí de Cullera ha donat amb un mapa que il·lustra la Cullera de mitjans del segle XVIII. Es tracta d’una còpia del plànol del projecte del Marquès de la Romana, pel qual es pretenia construir a Cullera el port de València. El mapa mostra moltes curiositats, com la vila encara emmurallada, el riu amb la seua antiga desembocadura, al costat de la torre del Marenyet, o l’antiga senda de pujada al castell, des de l’actual zona de la plaça d’Andrés Piles. Potser es tracte del primer mapa de Cullera en què apareix el poble amb cert detall. El mapa es podrà vore a la seu de Cullera Laica.

Noticia també referida en: Levante L’Expressió

Cullera Laica, juny 2017.


Página 1 de 2112345...1020...Última »